idärto | Holistic Center speciālisti

Daiga Katrīna Bitēna

klīniskā un veselības psiholoģe

Strādā ar grūtībām, kas saistās ar sarežģījumiem garīgajā izaugsmē un ar pārdabiskā un mistiskā uztveri. Konsultē individuāli un vada atbalsta grupas pieaugušajiem. Pieejama sesijām klātienē.

Lāsma Poļikeviča

personības izaugsmes koučs

Atbalsta jaudīgas sievietes pārvarēt bailes, attīstīt drosmi un iekšējo pārliecību. Piedāvā gan individuālās koučinga sesijas, gan grupu nodarbības tālākai personīgajai attīstībai. Pieejama sesijām gan klātienē, gan tiešsaistē.

klīniskā un veselības psiholoģe

Ar pastiprinātu interesi UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma) jautājumos. Konsultē vecākus par UDHS tēmu un veic izpētes bērniem. Pieejama konsultācijām gan klātienē, gan tiešsaistē.

Santa Leiboviča

sistēmiskā konsultante un koučs

Strādā ar grūtībām, ar kuriem sastopas cilvēki saliktās ģimenēs (ģimenes, kurās ir bērni no iepriekšējām laulībām); ar cilvēkiem, kuru dzīvēs atkārtojas vieni un tie paši scenāriji, attieksmes un lomas, un ir vēlme izkļūt no tā.

psihodrāmas un monodrāmas speciāliste

Strādā ar pieaugušajiem un pusaudžiem. Atbalsta cilvēkus, kas vēlas apgūt un trenēt jaunas lomas un uzvedības modeļus. Ar psihodrāmas metodi palīdz apzināties savus resursus, pārvarēt bailes un atraisīt radošo potenciālu. Piedāvā gan individuālās, gan grupu nodarbības. Pieejama sesijām gan klātienē, gan tiešsaistē.

Lita Rivo

Lita Rivo

hipnoterapijas speciāliste, RTT praktiķe

Strādā ar pieaugušajiem, kuri vēlas pārvarēt psiholoģiskas, emocionālas un fiziskas veselības problēmas. Palīdz mainīt negatīvās dzīves pārliecības uz dzīves kvalitāti veicinošām. Pieejama sesijām gan klātienē, gan online. Vada grupu nodarbības.

cigun instruktore

Vada Džuņ juaņ cigun nodarbības.

(Visited 3  317 times, 1 visits today)