Maģiskā domāšana ir jēdziens, kas tiek plaši izmantots tādu pasaules izziņas veidu aprakstīšanai, kas neatbilst kultūrā pieņemtajiem un pierādījumos balstītajiem cēloņu-seku sakarību likumiem (piemēram, maģijai, māņticībām, paranormālām parādībām, astroloģijai, reinkarnācijai, dvēselei, garam, apziņas iedarbībai uz matēriju u.c.) (Kiken, 2019, Utināns, 2015).

Maģiskās domāšanas gadījumi ir plaši izplatīti un ir salīdzinoši nekaitīgi. Turklāt, zināms, ka maģiskā domāšana ir raksturīga dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, tostarp izglītotiem un emocionāli nobriedušiem pieaugušajiem, t.sk. sabiedrībā atzītiem un novērtētiem zinātniekiem (Risen, 2016).

Maģiskā domāšana un veselība

Atsevišķos gadījumos paļaušanās uz maģisko domāšanu var veicināt cilvēka ievainojamību un neaizsargātību, piemēram, pieņemot lēmumus par veselību un ārstēšanās procesiem (Kiken, 2019).

Ir zināms, ka zinātniskā domāšana un izglītošanās var palīdzēt cilvēkam pieņemt atbilstošus lēmumus par savas veselības aprūpi, tostarp, kad un kāpēc izmantot komplementāro un alternatīvo medicīnu (Kiken, 2019). 

Tomēr pētījumi liecina, ka maģiski domājošiem cilvēkiem mēdz būt salīdzinoša zema izpratne (maz zināšanu) par pasaules fizisko funkcionēšanu un ir mazāka tendence būt zinātniski domājošiem (Lindeman & Svedholm-Häkkinen, 2016). Tāpat neliela pierādījumu bāze liecina, ka maģiskās domāšanas uzskati ir saistīti ar atbalstošāku attieksmi pret komplementārās un alternatīvās medicīnas izmantošanu (Bryden et al., 2018).

Interesants secinājums! Zinātniska domāšana palīdz pieņemt lēmumus komplementārās un alternatīvās medicīnas izmantošanā, un zinātniski domājošam cilvēkam joprojām var būt raksturīga maģiskā domāšana. Tomēr ne visi maģiski domājoši indivīdi ir arī zinātniski domājoši, un tas savukārt pastiprina riskus veselībai.

Maģiskā domāšana un uzņēmējdarbība

Zināms, ka veiksmīga uzņēmējdarbība paredz nemitīgu mērķtiecīgu darbību un psihisko noturību, saskaroties ar nākotnes nenoteiktību. Ļoti interesants 2020. gada pētījums liecina, ka bieži vien uzņēmējiem maģiskā domāšana ir būtisks resurss uzņēmējdarbības nākotnes vīzijas uzturēšanā, kas dažkārt ir ārpus racionālajām cerībām un izredzēm. Uz nākotni vērsta maģiskā domāšana palīdz rast jēgas izjūtu, pārvarēt šaubas un neziņu (Ganzin et al., 2020).

Maģiskajai domāšanai, kurai šajā kontekstā ir būtiska saikne ar garīgiem uzskatiem, tostarp realizēšanos plašākā Kosmiskajā sistēmā, ir būtiska, bet pagaidām maz atzīta loma uzņēmējdarbības izziņā (Ganzin et al., 2020).

Pētījums liecina, ka maģiskā  domāšana ir atbalsta instruments uzņēmēju motivācijā rīkoties, saskaroties ar nenoteiktību. Uzņēmēji pieņem maģisku orientāciju nevis, lai noraidītu ekonomisku racionalitāti, bet gan tāpēc, ka iepriekšējā pieredze un zināšanas nesniedz resursus savu rīcību attaisnošanai. Turpretim garīgā orientācija piedāvā atbalstošu un motivējošu uzskatu sistēmu – ideoloģisku cietoksni, kurā ir iespējams attaisnot savu uzvedību, atšķirīgu identitāti vai lomu pastāvošajā lietu kārtībā (Ganzin et al., 2020).

Šis aspekts iezīmē uzņēmēja gatavību nodoties nezināmajam, uzticoties intuīcijai, un izjūtot, ka uzņēmējdarbība ir kalpošanas veids augstākam mērķim (Ganzin et al., 2020).

Maģiskā domāšana un dzīve jeb maģiskās domāšanas jēgpilnās funkcijas

Pirmkārt, maģiskā domāšana padara šo pasauli par interesantāku un aizraujošāku vietu. Tā rosina spēlēšanos, iztēli, fantāziju, radošumu (Subbotsy, 2004).

Otrkārt, maģiskā domāšana cilvēkam var palīdzēt, sniegt mierinājumu apstākļos, kas ir ārpus mūsu racionālās kontroles. Lai gan domājot maģiski mēs dzīvojam ilūzijā, šī ilūzija tomēr virza cilvēku uz augstākiem sasniegumiem un palīdz tikt galā ar ikdienas dzīves satraukumiem un neparedzamību. Piemēram, ir zināms, ka nopietnākās situācijās, piemēram, slimojot ar neārstējamu slimību, cilvēkam ir tendence vairāk pievērsties maģiskai domāšanai, jo dažkārt tas ir vienīgais veids, kā nostiprināt un saglabāt cerību. Alternatīva ir bezcerība un izmisums (Subbotsy, 2004).

Treškārt, maģiskā domāšana padara nedzīvo pasauli saprotamāku un humānāku. Kad automašīna mums “neklausa”, mēs varam ar to sarunāties – šī maģiskās domāšanas forma tiek plaši izmantota sociāli adekvātā veidā, piemēram, reklāmā (Subbotsy, 2004).

Ceturtkārt maģiskā domāšana veido pamatu tam, kā darbojas mūsu individuālais un sociālais prāts. Mūsu emocionālās un komunikatīvās reakcijas balstās uz simpātiskās maģijas likumiem. Emocionāla “inficēšanās”, hipnotiski izteikumi, kas paliek prātā, maģiska izdziedināšanās un placebo efekts ir tikai daži piemēri. Maģiskā domāšana ir svarīga cilvēcisko attiecību dibināšanā un uzturēšanā. Partnerattiecībās, ģimenē mēs bieži veicam mazus rituālus, kas no stingri racionālā viedokļa ir vienkārši lieki, turklāt to pazušana no attiecībām parasti ir slikta zīme attiecību kvalitātei (Subbotsy, 2004).

Noslēdzot…

Tāpat kā jebkuram psihes elementam, arī maģiskajai domāšanai ir sava funkcija.

Tāpat kā racionālā domāšana palīdz mums tikt galā ar problēmām fiziskajā pasaulē, maģiskā domāšana nāk palīgāpersonīgo, sociālo un emocionālo problēmu risināšanā. Turklāt – racionālā un maģiskā domāšana neizslēdz viena otru. Tās sader kopā (Subbotsy, 2004).

Avoti:

Bryden, G. M., Browne, M., Rockloff, M., Unsworth, C. (2018). Anti-vaccination and pro-CAM attitudes both reflect magical beliefs about health. Vaccine, 36(9), 1227-1234, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.12.068

Ganzin, M., Islam, G., & Suddaby, R. (2020). Spirituality and Entrepreneurship: The Role of Magical Thinking in Future-Oriented Sensemaking. Organization Studies41(1), 77–102. https://doi.org/10.1177/0170840618819035

Kiken, L. G. (2019). Mind-body therapy use and magical thinking. Social Science & Medicine, 237, 112340. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.045

0
(Visited 227 times, 1 visits today)